PRZETARG „WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE TOMASZOWSKIM”Nr sprawy: ZST-Z.26.5.2022

OGŁOSZENIE ZAPYTANIE OFERTOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO- WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO-UMOWA PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO-OŚWIADCZENIE O NIEISTNIENIU KONFLIKTU INTERESÓW ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO-PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY