Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i zewnętrznych egzaminów
certyfikacyjnych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół
Techniczno-Zawodowych
im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu „Wysoka
jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim’’

Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych i zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim”