Zapytanie ofertowe „Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tomaszowie Lub. w celu realizacji projektu-Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim’’

ZAPYTANIE OFERTOWEZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO- WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGOZAŁĄCZNIK NR 2.1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO -SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAZAŁĄCZNIK NR 2.2-DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO-SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAZAŁACZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO-UMOWA PROJEKTZAŁACZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO-OŚWIADCZENIE O NIEISTNIENIU KONFLIKTU INTERESÓWZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO-PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY