Szczegółowa klauzula informacyjna
Przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

Administratorem Danych Osobowych :  jest   Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, ul. Hallera 5, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 05 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  -  Dane kontaktowe: Piotr Walczewski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: <e-mail, nr telefonu, dziennik elektroniczny , portale społecznościowe . >


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny -
art. 6 ust.1 lit. c RODO

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020  w  sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w związku  z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Link do dokumentu