Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim

 

Szkoły i przedszkola publiczne są jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i tym samym zobowiązane są do publikowania w Internecie swoich stron BIP. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.


Podstawa prawna:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.