Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych - mgr Anna Byczuk

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych - mgr Grażyna Senetra

Wicedyrektor do spraw wychowawczych - mgr Marta Świderek

Wicedyrektor do spraw dydaktyki zawodowej - mgr Marcin Nieśpiał